ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab วันที่ 12 มค.64

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 9.00 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม WebEx  ผู้สมัครเข้าอบรมจะได้รับ email แจ้งรหัสการเข้าห้องเรียนในวันฝึกอบรม

วันที่ฝึกอบรม    :    วันอังคารที่  12  มกราคม  2564
เวลา                  :    8.45 – 12.00 น.
สถานที่             :     Webex  (Online)
จำนวนที่รับ       :    70 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ 
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  11 มกราคม  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

รายละเอียดหลักสูตร

9:00 – 9:30       Accelerate E-Learning Online with MATLAB

9.30 – 10.00    Get Started quickly with MATLAB

10:00 – 10:30   Analysis and Visualization with Vectors, Matrices

10:30 – 10:45    Break

10:45 – 11:15    Dealing with MATLAB table data

11:15 – 11:45    Organizing/Analyzing Data

11:45 – 12:00    Q&A

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

  1. Download Webex (เพื่อใช้เปิดดูการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx)
  2. เตรียมรับ รหัสเข้าห้องเรียน ที่จะส่งให้ทาง email (เมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน)
  3. ลงทะเบียนในระบบ Mathworks ที่ https://www.mathworks.com/login เพื่อสร้าง account (สำหรับผู้ใช้ใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียน Mathwork เพื่อใช้งานโปรแกรม Mathwork