รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กพ.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียนต่อถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ […]

รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มค.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab […]