รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กพ.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียนต่อถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ […]

รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มค.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab […]

รายชื่อผู้เข้าอบรม SPSS Online รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 มค.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

จากสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้เปลี่ยนแปลงการเรียน การฝึกอบรม เป็นแบบออนไลน์  […]

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 4-7 เริ่มวันที่ 15 กค.63

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

จากที่ สวส.เปิดรับสมัครอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google app […]

รายงานความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียนรู้ ปี 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  *  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  (ภาพรวม) * […]

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ […]

รายงานผลการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for Digital University วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้รับมอบหมายให้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการเป็น Digital University […]

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site […]

รายงานผลการอบรม CompTIA IT Fundamentals สำหรับนักศึกษา 2/2560 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

***แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA […]