หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

compTIA

ประกาศวันเวลาสอบ compTIA A+ 801-802 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IMG_20160307_092525

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals รุ่นที่ 7 เรียนวันที่ 23-28 พค.59 พระนครเหนือ

sar58

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558

IMG_20160112_100939

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mobile Application Development วันที่ 11-20 มค.59

IMG_20151128_150908

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน แก่พนักงานขับรถรับจ้าง วันที่ 28 พย.58

S__8609797

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application วันที่ 2-6 พย.58

31393

การฝึกอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application วันที่ 5-9 ตค.58

IMG_20150922_090210

CompTIA, Vice President Asia Pacific Region visit RMUTP

IMG_20151016_090805

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce รุ่น 2 วันที่ 14-18 ธค.58

DSC_5997

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลพิเศษ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM

bn_trainner9-11-58

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี งปม. 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกคน เพื่อทราบและดำเนินการ