หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Power BI Desktop วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 เทเวศร์

แจ้งรายชื่อนักศึกษา อาจารย์ ฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กค.61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กค.61

รายงานผลการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for Digital University วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทเวศร์

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์

รายงานผลการอบรม CompTIA IT Fundamentals สำหรับนักศึกษา 2/2560 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

แนะนำเว็บไซต์ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

Update บัตรนักศึกษาใน Study Life ได้แล้ววันนี้!

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

แบบประเมินการอบรม Cisco Networking Academy NetRiders

หลักสูตรทบทวน Google for Education ประจำสัปดาห์

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับบุคลากรทุกระดับ ปี 2560

แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้าน IT