หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

oracle

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C และ 11C

IMAG0729

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 22 ก.ค. 59

krabiResort

สำนักวิทยบริการฯ กำหนดจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร จ.กระบี่ วันที่ 16-18 สค.59

android

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

systems-and-software-partner-google-app

ประกาศรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Google Application วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พระนครเหนือ

compTIA

ประกาศวันเวลาสอบ compTIA A+ 801-802 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

IMG_20160523_133157

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals รุ่นที่ 9 เรียนวันที่ 20-25 มิย. 59 พระนครเหนือ

sar58

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2558

IMG_20160112_100939

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mobile Application Development วันที่ 11-20 มค.59

IMG_20151128_150908

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน แก่พนักงานขับรถรับจ้าง วันที่ 28 พย.58

S__8609797

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application วันที่ 2-6 พย.58

31393

การฝึกอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application วันที่ 5-9 ตค.58