หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

compTIA

ประกาศเลื่อนเวลาสอบ compTIA A+ 801 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Untitled-1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals ห้องที่ 5 วันที่ 15-20 กพ.59

IMG_20160112_100939

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mobile Application Development วันที่ 11-20 มค.59

IMG_20151128_150908

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน แก่พนักงานขับรถรับจ้าง วันที่ 28 พย.58

S__8609797

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application วันที่ 2-6 พย.58

31393

การฝึกอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application วันที่ 5-9 ตค.58

IMG_20150922_090210

CompTIA, Vice President Asia Pacific Region visit RMUTP

IMG_20151016_090805

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce รุ่น 2 วันที่ 14-18 ธค.58

DSC_5997

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลพิเศษ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM

bn11-9-58

ข้อมูลประกันคุณภาพ ข้อ 6.1 ปีการศึกษา 2557

bn_trainner9-11-58

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี งปม. 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ประกาศการทำ OT ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกคน เพื่อทราบและดำเนินการ