การเข้าใช้งานอีเมล @rmutp.ac.th (Google Email Login)

ในการใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th เพื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ของ Google Application แนะนำให้ใช้ผ่าน Google Chrome จะช่วยลดปัญหา และได้รับคุณสมบัติที่ครบถ้วน

  1. การลงชื่อเข้าใช้อีเมล
  2. การลงชื่อเข้าใช้โดยที่มีผู้ใช้เดิมอยู่แล้ว
  3. การสลับอีเมลที่เข้าใช้ (ใช้หลายอีเมลพร้อมกัน)
  4. การลงชื่อเข้าใช้อีเมลใน Android (Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo และอื่น ๆ )
  5. การลงชื่อเข้าใช้อีเมล iOS (iPhone, iPad)

การลงชื่อเข้าใช้อีเมล @rmutp.ac.th

1.  เมื่อเปิด  Google  Chrome  ในหน้าแรกให้คลิกที่ Link Gmail เพื่อเข้าสู่หน้า Login (ถ้าไม่เจอสามารถเข้าที่ URL https://mail.google.com/)

2. ใส่อีเมล @rmutp.ac.th จากนั้นคลิกปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน (ถ้าเข้าใช้งานครั้งแรก ให้ใส่รหัสประชาชน) จากนั้นคลิกปุ่ม Next

4. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วอีเมล @rmutp.ac.th จะสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของ Google ได้ สังเกตได้จากรูป Avatar บนซ้าย และปุ่มจุด 9 จุด สามารถเปิดเพื่อแสดง Google Application ที่ต้องการใช้งานได้

5. เมื่อเข้าใช้บริการอื่น ๆ ของ Google เช่น Google Meet เราจะสามารถตรวจสอบอีเมลที่เข้าใช้งานอยู่ว่าเป็น @rmutp.ac.th ได้ที่มุมขวาบนเช่นกัน

การลงชื่อเข้าใช้โดยที่มีผู้ใช้เดิมอยู่แล้ว

1. เมื่อมีอีเมลอื่นลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้อยู่แล้ว Google ยินยอมเราให้สามารถลงชื่อเข้าใช้เพิ่มอีกได้โดยการคลิกที่ Avatar อีเมลผู้ใช้งานเดิม จากนั้นคลิก Add another account (จะเห็นว่าอีเมลเดิมคือ @rmutp.ac.th ได้ลงชื่อค้างไว้อยู่)


2. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้อีเมลเหมือนกับการเข้าใช้ตามปกติ ให้เราใส่อีเมล (ในที่นี้จะใช้อีเมล @gmail.com) แล้วคลิกปุ่ม Next

3. จากนั้นใส่รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม Next

4. พอลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้ว คลิกที่ Avatar มุมขวาบนจะพบว่ามี 2 อีเมลที่ลงชื่อค้างไว้ (@rmutp.ac.th และ @gmail.com)

5. เมื่อเราใช้บริการต่าง ๆ ของ Google เช่น Google Meet ดังภาพ เราจะสามารถคลิกที่ Avatar มุมขวาบน เพื่อสลับอีเมลที่จะใช้งานได้อิสระ โดยในรูปอีเมล @rmutp.ac.th จะเป็นอีเมลที่ใช้งานอยู่ หากต้องการสามารถคลิก Switch account เพื่อสลับอีเมลได้

6. เมื่อคลิก Switch account จะพบว่ามี 2 อีเมลให้เราเลือกใช้ สามารถเลือกใช้อีเมลให้เหมาะสม เช่น หากต้องการใช้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ก็ให้เลือก @rmutp.ac.th แต่หากต้องการใช้อีเมลส่วนตัวก็เลือก @gmail.com

การสลับอีเมลที่เข้าใช้ (ใช้หลายอีเมลพร้อมกัน)

ในการใช้งานจริง เราอาจจะมีการลงชื่อเข้าใช้มากกว่า 1 อีเมล โดยเฉพาะอีเมลของ Google (@gmail.com) และอีเมลมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th ที่ก็ใช้อีเมลของ Google เช่นกัน ดังนั้น ในการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ตัวผู้ใช้เองจะต้องเข้าใจและรู้ว่า ณ ขณะนี้เราใช้อีเมลอะไรอยู่ เช่น ในการเช็ค Inbox ของอีเมล ผู้ใช้จะต้องรู้ว่า Inbox นี้เป็นของอีเมล @gmail.com ที่เป็นอีเมลส่วนตัว  หรือเป็นของ @rmutp.ac.th ซึ่งเป็นอีเมลงาน

นอกจากนี้บริการของ Google อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอีเมล ยกตัวอย่างเช่น Google Meet ถ้าใช้อีเมล @gmail.com จะไม่สามารถสร้างการประชุมทางไกลได้ แต่ถ้าเป็นอีเมลมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th จะสามารถสร้างการประชุมทางไกลได้

ในการสลับอีเมลสามารถคลิก Avatar มุมขวาบนเพื่อเลือกอีเมลที่ต้องการใช้

การลงชื่อเข้าใช้อีเมลใน Android (Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo และอื่น ๆ )

1. เข้าการตั้งค่าของ Android จากนั้นเลือกเมนู บัญชีผู้ใช้ และการแบ็คอัพ
2. เลือกเมนูลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
3. ใส่อีเมล กดปุ่ม Next จากนั้นใส่รหัสผ่าน กดปุ่ม Next
4. เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานสำเร็จ จะเห็นรูป Avatar ชื่อ และอีเมลดังภาพ

การลงชื่อเข้าใช้อีเมล iOS (iPhone, iPad)

1. ถ้ายังไม่มี Application Gmail ให้ทำการติดตั้งผ่าน App Store
2. เปิด Gmail จากนั้นกดปุ่ม Sign in เพื่อเริ่มลงชื่อเข้าใช้
3. จากนั้นเลือก Google (ทั้งอีเมล @rmutp.ac.th และ @gmail.com ถือเป็นอีเมล Google)
4. ใส่อีเมล จากนั้นกดปุ่ม Next
5. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Next จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Inbox ของอีเมล (ตามภาพขั้นตอนที่ 8)
6. ถ้ามีการตั้งค่า 2-step Verification จะยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในทันที ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ตั้งไว้
7. จากในภาพจะใช้วิธีการกรอกเลขรหัส 6 หลักจากข้อความ SMS ที่จะได้รับผ่านโทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้กดปุ่ม Next
8. เมื่อเข้าใช้งานสำเร็จจะเจอหน้า Inbox ของอีเมล
9. ในกรณีที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้งานอีเมลอื่น ๆ เพิ่ม สามารถกดที่ Avatar มุมขวาบน จากนั้นกดเลือก Add another account