ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาสอบ Cert. Microsoft ฟรี

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่กลับต้องประสบปัญหาเรื่องการหางานไม่ได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ณ ขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายในการรับบุคลากรเข้าทำงาน

ARIT   จัดโครงการพิเศษ มอบสิทธิ์ในการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล จาก Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตนเอง ฝึกฝน เก็บความรู้และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลเพื่อสร้าง Portfolio ของตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับการได้รับเลือกเข้าทำงานเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

โปรแกรมการสอบที่ร่วมโครงการ

  • MOS (Microsoft Office Specialist Certification)
  • MTA (Microsoft Technology Associate Certification)
  • MCE (Microsoft Certified Educator Certification)

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1) เอกสารแสดงสถานะการจบการศึกษา (ทรานสคริปต์ หรือ เอกสารรับรองการจบการศึกษา)

2) บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

สถานที่สอบ : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

เนื่องจากการสอบเป็นระบบ Walk-in ดังนั้นเพื่อเว้นระยะห่าง ลดความแออัด จึงจัดการสอบเป็น 4 รอบ ต่อวัน รอบละ 10 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)

(รอบที่ 1)   09.00 – 10.00

(รอบที่ 2)   10.30 – 11.30

(รอบที่ 3)   13.30 – 14.30

(รอบที่ 4)   15.00 – 16.00

* ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสอบตามลำดับการลงทะเบียน และสำหรับผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น*

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : www.arit.co.th/certskill

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email :  software@rmutp.ac.th

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764


powered by software group ARIT RMUTP