ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้งานระบบ COVID-VPN สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรใน มทร. พระนคร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายใน มทร.พระนคร จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทรัพยากรภายใน มทร.พระนคร เช่น ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (Reference Database) จำนวน 11 ฐาน (IEEE, Science Direct, Web of Science เป็นต้น ), ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย, ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ เป็นต้น โดยใช้ User name และ Password ซึ่งอาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport (ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์)

 

โดยสามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้ที่ https://noc.rmutp.ac.th/covidvpn_for_research/

ต้องการความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฒนกร แท่นวิมล 089-784-0617

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ