ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี 5 วัน แก่พนักงานขับรถรับจ้าง วันที่ 28 พย.58

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถรับจ้างฟรี 5 วัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 14-15 พย.58 /21-22 พย.58/ 28 พย.58  ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะเต็ม  รับจำนวน 30 คน แจ้งชื่อลงทะเบียนเรียนได้ที่ คุณรัชนี โทร. 02 665 3777 ต่อ  6762 หรือ โทร. 02 280 7919 ในวันและเวลาราชการ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

แผนที่สถานที่ฝึกอบรมmap

 

วันเสาร์ที่ 14 พย.58

เรื่อง

8.30-12.00 น. การทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การทักทายแบบแสดงความเต็มใจ
การแนะนำตนเอง
การขอร้อง
13.00-16.30 น. การบอกทิศทาง
คำศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง
คำบุพบทบอกตำแหน่ง
วันอาทิตย์ที่ 15 พย.58
8.30-12.00 น. การบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
สถานที่ ร้านค้า-อาหาร โรงแรม สนามบิน
คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
13.00-16.30 น. การบอกราคา และการต่อรองราคา
การบอกเลขจำนวนนับ
การเปรียบเทียบเงินตราสกุลต่าง ๆ กับเงินไทย
วันเสาร์ที่ 21 พย.58
8.30-12.00 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาติ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
13.00-16.30 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาติ
การบอกเส้นทางเดินรถ
สภาพการจราจร
วันอาทิตย์ที่ 22 พย.58
8.30-12.00 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับวันที่ เวลา สภาพอากาศ
การแวะรับ-ส่งระหว่างทาง
13.00-16.30 น. การกล่าวย้ำเพื่อความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ
การแสดงความเห็นใจ
คำสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการประกันภัย
วันเสาร์ที่ 28 พย.58
8.30-12.00 น. การพูดโทรศัพท์นัดหมาย
ป้ายบอกทาง
สัญญลักษณ์ทางถนน
13.00-16.30 น. การกล่าวคำขอโทษ
การตอบรับคำขอบคุณและการกล่าวลา
ทบทวน