ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce รุ่น 2 วันที่ 14-18 ธค.58

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร e-Commerce Website Designs  เนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็ปไซต์ e-Commerce ด้วยโปรแกรม เทพช้อป, เวริดสเพลส, การขายสินค้าบน Ebay, การภาษีศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งภายในและภายนอก  ระหว่างวันที่  14 – 18  ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2  นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนได้ที่ สวท. โทร.02 665 3777 ต่อ 6762 รับจำนวนจำกัด 30 คน

รายชื่อนักศึกษาและประชาชน ผู้เข้าฝึกอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม

วันที่/เวลา หัวข้อเรื่อง
วันจันทร์  
8.30-12.00 น. พิธีการศุลกากร โดย ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง กรมศุลกากร
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการส่งออก
เอกสารประกอบการส่งออก ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การทำ e-Export
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. ความรู้เกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศ
องค์ประกอบการทำการค้าระหว่างประเทศ
การตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
เทอมทางการค้า
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
การเปิด L/C, การทำ TT
Trade Transaction
ฯลฯ
วันอังคาร
8.30-12.00 น. การขายสินค้าบน EBAY
ทำไมต้อง EBAY
รวยด้วย EBAY
การสมัครบัตรเครดิต และ PayPal
การเสนอขายสินค้าบน EBAY
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. วิเคราะห์สินค้าบน EBAY ด้วยโปรแกรม Terapeak
การลงรายการสินค้าบน EBAY
การหาแหล่งสินค้า
การทำ Drop Shipping
วันพุธ  
8.30-12.00 น. 1. ทำความรู้จัก เว็บรูปแบบสมัยใหม่ ยุค CMS ครองเมืองออนไลน์
2. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ
3. ข้อดี – ข้อเสีย
4. ตัวอย่างเว็บ WordPress และเว็บขายของ ที่น่าสนใจ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. 1. ข้อความรู้ ก่อนติดตั้ง WordPress
2. สิ่งที่ต้องเตรียม โปรแกรมที่จำเป็น และรองรับการทำงาน WordPress
3. การติดตั้ง ระบบจำลองการสร้างเว็บด้วยโปรแกรม Xampp
4. การสร้างฐานข้อมูล MySQL
5. การติดตั้ง WordPress แบบ step-by-step
6. ภาพรวม และองค์ประกอบภายใน หน้า Control Panel ของ WordPress
7. การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin)
วันพฤหัส  
8.30-12.00 น. 1. การสร้าง และจัดการ การขายของ ภายในเว็บ
2. การปรับแต่งร้านค้า ด้วยการใช้รูปแบบ เบื้องต้น (เฉพาะส่วนที่จำเป็น)
3. การปรับแต่งสินค้า ด้วยภาพ วิดีโอ และการวางลิงค์ ในบทความขายสินค้า (Image – YouTube – Links) 4. การปรับแต่งลิงค์ ของร้านค้าให้สวย ถูกใจ SEO
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. 1. การสร้าง และจัดการ เมนู สำหรับเว็บ WordPress
2. การปรับแต่ง คุณสมบัติต่างๆ ของเมนู-เมนูหลัก-เมนูมาตรฐาน แบบเว็บสมัยใหม่
3. การจัดลำดับ เปิด-ปิด การใช้งานเมนู
วันศุกร์  
8.30-12.00 น. 1. การจัดการ Widgets เบื้องต้น
2. การปรับตกแต่งร้านค้า การจัดการกับ Widgets
3. การเปิด-ปิด-เคลื่อนย้าย-ลบ และเพิ่ม widgets
4. การติดตั้ง Widgets เว็บสมัยใหม่
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. 1. การจัดการ Theme มาตรฐาน WordPress
2. การเปลี่ยน Theme มาตรฐาน จากระบบสืบค้น WordPress
3. การเปลี่ยน Theme Download (theme ฟรี จากแหล่งต่างๆ)
4. การเปลี่ยน โลโก้ ภาพประกอบ สี ลิงค์ และภาพพื้นหลัง (Logo – Header – Background – Hyperlinks)
5. ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน Theme Download
6. สอนการติดตั้ง ใช้งาน ปรับแต่ง Responsive Theme ตอบโจทย์การแสดงผลเว็บ WordPress ในอุปกรณ์พกพา *

เอกสารประกอบการฝึกอบรม รุ่นที่ 1-2

การขายสินค้าบน EBAY  อ.สุวรรณ ทัศมากร

พิธีการศุลกากร  การนำเข้า-ส่งออกสินค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

ความรู้เกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศ   ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)