ทะเบียนความรู้ปี 60

No.TitleCoP
1วิธีติดตั้งแบบสอบถามความพึงพอใจ xQuizกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2การใส่สีให้เว็บด้วย CSS Colorกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3การสร้าง User ใน Moodle ด้วยวิธี upload ข้อมูลจากไฟล์ csvกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ฟังก์ชัน CONCATENATE ใน Excelกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
5การสร้าง Pattern ด้วย Illustrator cs6กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 การแก้ colunm ที่เป็น Identity ให้สามารถ insert number แทรกได้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
7การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Tool Script Editor กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
8การตรวจสอบ RECORD ซ้ำในตารางด้วย SQL COMMANDกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
9การ RESTORE DATABASE SQL SERVER 2012,2016กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
10การแทรกเครื่องหมายถูกผิดด้วยฟอนต์ WINGDINGS2 ใน MICROSOFT WORDกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
11การสร้างปุ่มปิดซ่อนข้อความ ด้วย HTMLกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
12การทำ CUSTOM FONTS ON DEVEXPRESS EXTRAREPORTกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
13การตั้งค่า XTRAREPORT SET PARAMETER TO REPORT ใน DevExpressกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
14การแก้ปัญหา SQL SERVER ERROR CANNOT RESOLVE THE COLLATIONกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
15วิธี EXPORT USER จาก ACTIVE DIRECTORY โดยใช้ POWERSHELLกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
16การแสดง DATETIME ในรูปแบบ พ.ศ. และ FORMAT ต่างๆ (ASP.NET C#)กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
17การเซตค่าให้กับ DROPDOWNLIST (ASP.NET C#)กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
18IONIC COMMANDกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
19การใช้ GOOGLE CALENDAR จัดการ RESOURCESกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
20วิธีแก้ปัญหา ERROR ของ MICROSOFT ACCESS DATABASE เมื่อมีการเรียกใช้พร้อมกันผ่านเว็บกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
21แนะนำ PLUPLOAD เป็น LIBRARY สำหรับการ UPLOAD FILE บนเว็บไซต์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
22การใส่ PLACEHOLDER ลงใน TEXT INPUTกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
23ติดตั้ง WEB ESSENTIALS FOR VISUAL STUDIO เพื่อให้พิมพ์คำสั่ง HTML แบบรวดเร็วกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
24การกำหนดค่า DEVEXPRESS ต้องการ SET GRIDVIEW DETAIL ซึ่งเป็น GRIDVIEW ลูกให้แสดงสีพื้นหลังกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
25การใช้ POWERSHELL ในการจัดดาร LICENSE บน MICROSOFT OFFICE 365กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
26HTML : การใส่ลูกเล่นให้รูปภาพเปลี่ยนรูปเมื่อนำเมาส์ไปชี้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
27MVC 5 KEYBOARD SHORT CUTกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
28สรุปหลักการพัฒนาระบบ QR CODE สำหรับใช้ในงาน RMUTP GO DIGITALกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
29แนะนำ MATERIALIZE CSS FRAMEWORK ใหม่สำหรับพัฒนา WEB APPกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30การทำ DATASOURCE และกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ COMBOBOX (ASP.NET C#)กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
31วิธีการใช้ NODE.JS และ GIT เพื่อทำการติดตั้ง BOWER และ BOOTSTRAP, ANGULARJSกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
32ANGULAR-MATERIALIZE PLUGIN สำหรับการใช้งาน ANGULARJS ร่วมกับ MATERIALIZE CSSกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
33การ BACKUP DATABASE ของ SQL SERVER 2012กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
34การติดตั้ง COMPOSERกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
35การ INSERT ข้อมูลและส่งค่า PRIMARY KEY กลับมากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
36การใช้งานโปรแกรม Advanced IP Scannerกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
37วิธีใช้งานโปรแกรม Pulse Secure ในมือถือระบบ Androidกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
38การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhoneกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
39ตั้งเวลาบน Windows ให้ตรงกับเวลาปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
40แนะนำโปรแกรม Print Loggerกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
41วิธีป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry / WannaCrypt สำหรับ Clientกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
42วิธีเปิดใช้งาน โหมดกลางคืน ที่ youtubeกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
43วิธีตั้งค่า iOS10 ให้ส่งภาพทาง Message อย่างรวดเร็วและประหยัดเน็ตกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
44วิธีการตั้งไม่ให้โปรแกรม windows defender ยกเว้นสแกนโฟลเดอร์หรือไฟล์ บน windows10กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
45วิธีดูรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน chromeกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
46วิธีรวมหน้าต่าง แชทไลน์ ไว้ในหน้าต่างเดียวใน PCกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
47วิธีลบประวัติเข้าเว็บใน browser internet explorerกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
48การปรับแก้ภาษาไทยในโปรแกรม SPSSกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
49ตั้งค่า Line ให้ช่วยเตือนเมื่อมีคำที่เราตั้งเป็น Keyword Alertกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
50วิธีตั้งค่า Font เริ่มต้นใน Microsoft Word ให้เป็นฟอนต์นั้นทันทีโดยไม่ต้องคอยเปลี่ยน
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
51ใช้ Reader Mode บน Safari เพื่อความสบายตาในการอ่านข้อความกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
52การลงเขตข้อมูลควบคุม 008 ในกรณีที่หนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์กลุ่มวิทยบริการ
53วิธีสมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์ (Library Registration)กลุ่มวิทยบริการ
54คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล WGSN Lifestyle & Interiorsกลุ่มวิทยบริการ
55วิธีสั่งพิมพ์โบรชัวร์ด้วย Ms.Words 2007 กับเครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ Brother รุ่น MFC-L9550CDWกลุ่มวิทยบริการ
56วิธีสั่งพิมพ์โบรชัวร์สองด้านด้วย MS.Words 2016 กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L9550CDW กลุ่มวิทยบริการ
57การสืบค้นฐานข้อมูล eBooks Access Engineeringกลุ่มวิทยบริการ
58ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดกลุ่มวิทยบริการ
59วิธีอัพโหลดข้อมูลหนังสือ ในฐานข้อมูลหนังสือวารสารใหม่กลุ่มวิทยบริการ
60คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล E-book สำหรับเครื่อง PCกลุ่มวิทยบริการ
61คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล E-book ระบบปฏิบัติการ Androidกลุ่มวิทยบริการ
62คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล E-book ระบบปฏิบัติการ IOSกลุ่มวิทยบริการ
63Google Apps for Educationกลุ่มวิทยบริการ
64ประโยชน์ของ Adobe Premiere Proกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
65คำจำกัดความเบื้องต้น Adobe Premiere Proกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
66หลักการสร้างภาพยนตร์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
67หลักการสร้างภาพยนตร์ Pre Productionกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
68หลักการสร้างภาพยนตร์ Post – Productionกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
69หลักการสร้างภาพยนตร์ ขั้นตอนการทำงานกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
70พื้นฐานการตัดต่อ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
71ระบบวีดีโอแบบอนาล็อกกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
72ระบบวีดีโอแบบดิจิตอลกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
73การตัดต่อแบบ Linear Editingกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
74การตัดต่อแบบ Non- Linear Editingกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
75อุปกรณ์สำหรับงานตัดต่อ – เครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
76อุปกรณ์สำหรับงานตัดต่อ – กล้องวีดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
77อุปกรณ์สำหรับงานตัดต่อ – การ์ดตัดต่อหรือการ์ดจับภาพกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
78อุปกรณ์สำหรับงานตัดต่อ – ไฟล์วีดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
79คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอและอัตราส่วนของเฟรมที่ใช้งานกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
80อัตราการส่งข้อมูลกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
81ความเร็วของเฟรมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
82มาตรฐานของวีดีโอ และรูปแบบไฟล์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
83ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
84รู้จักกับ Adobe Premiere Proกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
85คุณสมบัติของเครื่องที่สามารถติดตั้งโปรแกรม (1)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
86คุณสมบัติของเครื่องที่สามารถติดตั้งโปรแกรม (2)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
87การติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere Pro กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
88การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
89หน้าต่างการทำงานของ Adobe Premiere Proกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
90การสร้างจดหมายเวียนสำนักงานผู้อำนวยการ
91การใส่หัวข้อ excelสำนักงานผู้อำนวยการ
92การค้นหาข้อมูลสำนักงานผู้อำนวยการ
93การทำแผ่นพับด้วย powerpointสำนักงานผู้อำนวยการ
94หลักฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานสำนักงานผู้อำนวยการ