ทะเบียนความรู้ ปี 58

ลำดับเรื่องผู้จัดทำ
1การทำแผ่นพับในโปรแกรม Microsoft Word 2010/2013สำนักงานผู้อำนวยการ
2ตั้งค่า Folder (Default local File Location) บันทึกไฟล์ Word 2013สำนักงานผู้อำนวยการ
3การทำภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft PowerPointสำนักงานผู้อำนวยการ
4วิธีใส่เลขหน้า Microsoft Word แบบกําหนดหน้าที่เริ่มต้นเองสำนักงานผู้อำนวยการ
5การใช้ปุ่มลัดโปรแกรม Microsoft Wordสำนักงานผู้อำนวยการ
6การส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานผู้อำนวยการ
7ขั้นตอนการทำบัตรประกันสังคมสำนักงานผู้อำนวยการ
8การจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานผู้อำนวยการ
9การใช้งานแชร์โฟล์เดอร์ใน Dropboxสำนักงานผู้อำนวยการ
10e-biddingสำนักงานผู้อำนวยการ
16วิธีการติดตั้ง Ubuntu Server 14.04.1 LTS เพื่อนำไปพัฒนาในงานสารสนเทศ ภายในองค์กรของท่านกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
17วิธีการแปลงไฟล์จาก CD/DVD ไปเป็น ISO ด้วยโปรแกรม Fotmat factoryกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
18วิธีการสร้าง User และ Password สำหรับ Login เข้าไปบริหารจัดการ ESXi ผ่านโปรแกรม Sphere Clientกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
19ทำทีมวิวให้เชื่อมต่อแบบ local ภายในกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
20Use xRDP access Ubuntu desktop from Windowsกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
21เครื่องคอมพิวเตอร์ Restart ตลอดกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
22วิธีการทำ UEFI USB bootable flashdrive สำหรับลง windows ด้วยโปรแกรม Rufus 2.9กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
23ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม CPU-Zกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
24วิธีการใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัส windows defender บน win10กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
25Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
26วิธีลบโปรแกรม Line PC และเทคนิคเมื่อไม่สามารถลบโปรแกรมได้กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
27วิธีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้นใน Flash Drive หรือ Removable Diskกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
28วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อคีย์บอร์ดเกิดอาการตอบสนองช้ากว่าปกติ (หน่วง,ดีเลย์)กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
29วิธีต่ออายุ Certification Authority (CA) ของ Let’s Encryptกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
30การกำหนดค่า default app (ค่าเริ่มต้นในการเปิดโปรแกรมต่างๆ) Windows 10กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
31วิธีการใช้เครื่องฟูจิตสึสแกนเนอร์กลุ่มวิทยบริการ
32ท้องถิ่นศึกษา : จากปูมสู่ภูมิกลุ่มวิทยบริการ
33โบว์ชัวร์การยืมต่อ Renew Onlineกลุ่มวิทยบริการ
34วิธีสืบค้นฐานข้อมูล Scopusกลุ่มวิทยบริการ
35วิธียืมต่อด้วยตนเองในระบบออนไลน์กลุ่มวิทยบริการ
36แนะนำ link ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกลุ่มวิทยบริการ
37การใช้โปรแกรม Microsoft Publisher ในการพิมพ์รูปที่มีขนาดใหญ่กลุ่มวิทยบริการ
38วิธีสร้าง QR-Code เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกลุ่มวิทยบริการ
39สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยกลุ่มวิทยบริการ
40การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhostกลุ่มวิทยบริการ
41การเย็บเล่มวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติกลุ่มวิทยบริการ
42เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มวิทยบริการ
43รายงานทรัพยากรแยกตามกลุ่มเลขเรียกกลุ่มวิทยบริการ
44วิธีการยืมทรัพยากรห้องสมุดข้ามสาขากลุ่มวิทยบริการ
45ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
46การนำวิดีโอไปใช้ และลักษณะการทำงานของวิดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
47มาตรฐานการเผยแพร่ภาพวิดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
48การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
49การผลิตวิดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
50ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
51คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
52Digital Televisionกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
53คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ และภาพยนตร์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
54องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (1)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
55องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (2)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
56องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (3)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
57องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (4)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
58องค์ประกอบของโปรแกรม – Step Panelกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
59องค์ประกอบของโปรแกรม – Player Panelกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
60องค์ประกอบของโปรแกรม – Library Panelกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
61องค์ประกอบของโปรแกรม – Timeline Panelกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
62การนำไฟล์เข้าสู่โปรแกรมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
63การตัดต่อวิดีโอกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
64การตัดต่อวิดีโอ (ต่อ)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
65การตัดต่อวิดีโอ (ต่อ)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
66การตัดต่อวิดีโอ (ต่อ)กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
67การใส่และลบ Transitionกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
68แนะนำ JQUERY PLUGIN THAILAND PROVINCE SET V.1.0กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
69CSS : MARGIN AND PADDINGกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
70วิธีลบข้อมูลซ้ำอย่างรวดเร็วภายใน EXCELกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
71การสร้าง ACTIONS ใช้เองบน PHOTOSHOPกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
72สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการใช้ Google Form [3]กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
73วิธีการเปิดฟีเจอร์ UNDO SEND บน GMAILกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
74MICROSOFT SQL SERVER MIGRATION ASSISTANT FOR ACCESSกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ