ทะเบียนความรู้ ปี 56

ลำดับเรื่องผู้จัดทำ
1คำสั่ง Command Prompt ที่เกี่ยวกับ Internetกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
2วิธีการติดตั้ง Windows Server 2012กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
3วิธีเปิด-ปิด เครื่องสำรองไฟ APSกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
4วิธี reset รหัสผ่านอีเมล์อาจารย์และเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ดูแลระบบกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
5คู่มือ Inssider ภาษาไทยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
6การทำ password recovery switch ciscoกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
7ปิดการทำงานโปรแกรม Bing ที่แสดงอัตโนมัติกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
8คู่มือติดตั้ง AX for win 7 แบบละเอียดกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
9การกู้ข้อมูลด้วยโปรแกรม Recuvaกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
10วิธีการ Add Printer for windows 7กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
11วิธีการลงระบบงานทะเบียน (สสท.) และวิธีแก้ให้ run บน win7กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
12วิธีตั้งค่าการใช้งาน WIFI-RMUTP-STAFF บน Windows 8 , 8.1กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
13How to Disable Telnet, Http And Enable SSH Alcatel LS6224กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
14วิธี Login เข้าใช้งาน WIFI ใหม่เฉพาะบุคลากรกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
15วิธีทำ file image ghost windows ด้วยโปรแกรม OneKey Ghostกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
16การใช้งานโปรแกรม jing จับภาพแบบวิดีโอกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
17Fix Ubuntu problems in apt-get update takes too longกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
18วิธีการลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
19การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม jingกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
20ตั้งค่า BIOS เครื่อง SERVER เปิดใช้งาน Hyper-vกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
21Revo Uninstaller (โปรแกรมลบโปรแกรม ออกจากเครื่อง) เป็นโปรแกรม freewareกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
22การใช้โปรแกรม nuttcp ในการทดสอบเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
23Reset config “Alcatel OmniStack 6300-24” to factory defaultกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
24การลง microsoft dynamics ax 2009กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
25ย้าย Vcenter ไปยังเซิฟเวอร์ใหม่กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
26พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-MEETINGกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
27พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่าโดยใช้ QR CODE บนมือถือได้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
28ระบบดูเวลาการทำงานของบุคลากร มทร.พระนครกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
29การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science และฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses กลุ่มวิทยบริการ
30การใช้งาน search engineกลุ่มวิทยบริการ
31การทำโมบายหัวใจรูปกระดาษสีกลุ่มวิทยบริการ
32เทคนิคการสร้างบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล (Endnote Web)กลุ่มวิทยบริการ
33เบื้องต้นกับ LMSกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
34การสร้างเนื้อหารายวิชากลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
35การจัดการระบบกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
36การตั้งค่ารายวิชากลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
37การจัดการไฟล์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
38การเพิ่มแหล่งข้อมูล 1กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
39การเพิ่มแหล่งข้อมูล 2กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
40การเพิ่มกิจกรรม Hot Potatoesกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
41การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนากลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
42การเพิ่มกิจกรรมการบ้านและกิจกรรมฐานข้อมูลกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
43การเพิ่มกิจกรรมบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
44การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
45การเพิ่มกิจกรรมแบบสอบถามกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
46การเพิ่มกิจกรรมโพลล์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
47การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนากลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ
48การเพิ่มกิจกรรมอภิธานศัพท์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ