คลังความรู้ ระบบงานห้องสมุด

การพิมพ์บาร์โคด การเพิ่มรายการ และการทำลาเบล ห้องสมุด

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุดสาขาโชติเวช (CHL COP)

เรื่อง การปริ๊นท์บาร์โค้ด, การ Add Item, และวิธีการทําลาเบล

ความรู้เกี่ยวกับการ Print บาร์โค้ด

1. เริ่มต้นคลิกเข้าไปที่ เมนู Zebra Designer

 

2. หน้าจอจะแสดงเมนูหน้านี้ ให้คลิกที่ เสร็จ

3. จากนั้นหน้าจอจะขึ้นมาเป็นรูปบาร์โค้ด ให้คลิกเข้าไปในรูปบาร์โค้ด

4. จากนั้นหน้าจอจะขึ้นคำว่า คุณสมบัติของตัวนับ ให้ใส่ตัวเลข 9 หลักจากนั้น คลิกที่ เสร็จ

5. คลิกเข้าไปที่เครื่องปริ้นท์

6. คลิก ที่ พิมพ์ หลังจากนั้นเครื่องปริ้นท์จะปริ้นท์บาร์โค้ดออกมา

ภาพประกอบการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การปริ้นท์บาร์โค้ด” ปฏิบัติงาน KM โดย น.ส. ศิริลักษณ์ แท่นวิมล