โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการวิเคราะห์และสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence

Posted Posted in โครงการอบรม

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence […]

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Flash On Web

Posted Posted in โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Flash On Web […]

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

Posted Posted in โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร จากพฤหัสบดีวันที่ 28 กรกฎาคม […]

ใช้งาน Gmail ด้วย shift + /

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์คงไม่มีใครไม่รู้จัก Gmail เว็บไซต์ที่บริการฟรีอีเมลที่ใหญ่ที่สุด สำหรับ Gmail นั้นการใช้งานปกติก็จะใช้ง่ายอยู่แล้วมีทั้งเมนูไทยและอังกฤษ […]

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฎิบัติงานในศูนย์ต่าง […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ