ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีวัตถุประสงค์ยกย่องอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ใช้นวัตกรรมทางดิจิทัล  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น  ประจำปี 2561  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดในสมัครได้ที่นี่

ใบสมัคร

ประกาศการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2561