กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้าน ICT ปี 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดำเนินการให้เจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค […]

รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้จัดทำรายงาาน น.ส.กมร สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้างานห้องสมุด […]

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง […]

รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กพ.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียนต่อถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ […]

รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มค.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab […]

รายชื่อผู้เข้าอบรม SPSS Online รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 มค.64

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

จากสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้เปลี่ยนแปลงการเรียน การฝึกอบรม เป็นแบบออนไลน์  […]

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 4-7 เริ่มวันที่ 15 กค.63

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

จากที่ สวส.เปิดรับสมัครอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google app […]

รับสมัครนักศึกษาสอบ Cert. Microsoft ฟรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย […]

วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้งานระบบ COVID-VPN สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย […]

รายงานความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียนรู้ ปี 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  *  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  (ภาพรวม) * […]