ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดำเนินการให้เจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ ภายในอาคารอเนกประสงค์