ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงระบบ จึงงดให้ยืมทรัพยากร วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2563 และมีการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นเวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate วันที่ 7 – 11  มีนาคม  2563  จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว

หนังสือที่ครบกำหนดส่ง
สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ (Book Drop) ที่ห้องสมุดทุกสาขา

***ในวันที่งดให้บริการ ทางห้องสมุดไม่คิดค่าปรับนะคะ***

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มงานห้องสมุด

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6796