ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดการกำจัดปลวกวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป จึงของดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติใน วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

หนังสือที่ครบกำหนดส่ง
สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ (OPAC) หรือ คืนได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ (Book Drop) ที่ห้องสมุดทุกสาขา

***ในวันที่งดให้บริการ ทางห้องสมุดไม่คิดค่าปรับนะคะ***

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มงานห้องสมุด

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6796