ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำปีและมีการปรับปรุงระบบห้องสมุด จึงได้งดให้บริการห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ (ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) โดยห้องสมุดงดให้บริการ ตามวันเวลาดังนี้
–  วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำปี
–  วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบห้องสมุด

หนังสือที่ครบกำหนดส่ง
สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ หรือ คืนได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ (Book Drop)

ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มงานห้องสมุด

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6796