Slider

RSS การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน

 • CSS Table text-overflow ellipsis ตัดข้อความทิ้งเมื่อข้อความในตารางยาวเกินไป April 1, 2019
  เมื่อมีข้อความที่ยาวมาก ๆ ในตารางจนเกิดการเว้นบรรทัดข้อมูลเกิดขึ้นทำให้ข้อมูลในตารางดูไม่เรียบร้อย วิธีแก้ไขปัญหาเราสามารถใช้ CSS Property  text-overflow มาช่วยได้ โดยการกำหนดค่าให้เป็น ellipsis (ตัดข้อความทิ้ง) และใช้ Property white-space กำหนดค่าเป็น nowrap (ไม่ต้องเว้นบรรทัด) แต่ปัญหานี้ไม่ได้แก้ง่ายขนาดนั้น สาเหตุเพราะตารางใน html นั้นจะมี Property table-layout ที่มีค่าเริ่มต้นเป็น auto (ยืดหยุ่นตามข้อมูล) ก็คือถ้าข้อมูลยาวมากแล้วไม่สามารถเว้นบรรทัดได้ ตารางจะทำการยืดความกว้างของ column นั้นออกไปเพิ่ม ทำให้ text-overflow ellipsis นั้นไม่ทำงาน ดังนี้จึงต้องมีการเปลี่ยน table-layout ของตารางใหม่จาก auto เป็น fixed ตัวอย่างที่ข้อมูลใน column สุดท้ายมีความยาวมาก ตัวอย่าง CSS [crayon-5cc21a553efff627682005/] ดูเพิ่มเติมที่ https://codepen.io/anon/pen/RdrGbX  
  pamok.r
 • SQL : การ Replace ข้อความจากข้อมูลทุก record ใน Column March 31, 2019
  ในการแทนที่ตัวอักษร ข้อความ หรือ string ใดๆบนทุก record ในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งบน SQL สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับฟังก์ชั่นการ find and replace บนโปรแกรมอื่นๆ ด้วยรูปแบบคำสั่งดังนี้ รูปแบบคำสั่ง UPDATE ชื่อตาราง SET ชื่อColumnที่ต้องการ = REPLACE([ชื่อColumnที่ต้องการ], ‘[ค่า String เดิม]’, ‘[ค่า String ใหม่]’) WHERE เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการใช้ชุดคำสั่งนี้จะเป็นการ Replace ข้อความโดยทำการ search หาจากค่า string ที่ต้องการแก้จากทุกๆ record ในคอลัมน์นั้น ด้วยค่า string ใหม่ เหมาะกับการแก้ข้อมูลบางส่วนหรือลบอักขระบางตัวจากในคอลัมน์ (โดยคงค่าข้อมูลเดิมเอาไว้ด้วย) เช่น การลบเครื่องหมาย – ออกจากทุก record ในคอลัมน์เบอร์โทรศัพท์ , การเปลี่ยนเครื่องหมายแทนการคูณจาก * เป็น x สำหรับทุกๆ […]
  sarinya.k
 • การสร้าง chart.js บน ionic 4 March 29, 2019
  เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ ionic ไว้ ทำการลง chart.js [crayon-5cc21a553f652724941581/]   นำโค้ดตัวอย่างไปใส่ไว้ที่หน้าที่ทำการเพิ่ม charts ไฟล์ .ts (typescripts) [crayon-5cc21a553f65a085125336/] [crayon-5cc21a553f65b246770529/] ngOnInit เป็นการสั่งให้ทำงาน function ก่อนทำการโหลด page [crayon-5cc21a553f65d831054690/]   จากนั้นกลับไปยังหน้าไฟล์ .html เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นก์ charts เรียกเป็นในรูปแบบอ้างอิง id [crayon-5cc21a553f65e478074273/]   ทำการ save เพื่อ compile code
  chatchai
 • การ Set xampp ร่วมกับ IIS ได้Portไม่ชน March 28, 2019
  เข้า Xampp และคลิก Config เลือก  httpd.conf 2. จะมี Notepad เปิดมาให้ทำการค้นหา Listen 81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80) ServerName localhost:81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80) และทำการเซฟ 3.กลับมาหน้าแรกและกด configเหมือนเดิมเลือก httpd-ssl.conf 4.  จะมี  Notepad เปิดขึ้นมา ทำการหาดังนี้ Listen 444 ServerName www.example.com:444  (444 เป็น port ที่ทำการเปลี่ยน ปกติจะ port 443) จะทำให้สามารถใช้ได้ ทั้ง iis และ Xampp
  jirayut.l
 • Laravel การนำ public folder ออกจาก url ให้เหลือเพียงแค่ domain March 1, 2019
  โดยปกติการติดตั้ง Laravel นั้นจะต้องติดตั้งด้านนอก public_html (Folder Web Root โดยทั่ว ๆ ไป) แล้วทำการ Config Web Server ให้ชี้ไปยัง Folder Public ของ Laravel แทนเพื่อให้ url เหลือเพียงแค่ domain เท่านั้น ดังภาพ และการ Config Virtualhost ให้ชี้ไปที่ Folder public ของ Apache แต่ในบางครั้งเราไม่สามารถ Config Apache หรือ Web Server ที่ใช้บริการอยู่ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการเปลี่ยน Pointer จาก Folder Laravel ให้ชี้ไปยัง Folder public แทน โดยวิธีการทำนั้นง่ายมาก เพียงแค่ 2 ขั้นตอนคือ Copy File […]
  pamok.r
 • แก้ปัญหาสระลอยบน Photoshop February 28, 2019
  การพิมพ์ตัวหนังสือบน Photoshop บางครั้งผู้ใช้งานอาจจะพบปัญหาสระลอย หรืออาการที่สระหรือวรรณยุกต์อยู่ในต่ำแหน่งที่สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้พิมพ์ออกมาแล้วดูไม่สวยงามหรืออ่านยาก แม้ว่าใน Photoshop จะสามารถตัดต่อแบบรูปภาพได้ แต่ในที่นี้ก็มีอีกวิธีที่สามารถแก้ไขได้ที่ตัวข้อความได้เลย   ขั้นตอนในการแก้ไขสระลอย 1. ทำการเลื่อน cursor ไปอยู่หลังตัวอักษรหรือวรรณยุกต์ที่ต้องการ 2. กดปุ่ม shift ค้างไว้ 3. กดปุ่มลูกศร ไปทางซ้ายเพื่อทำการเลือกจุดที่ต้องการแก้ไข 4. ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้อีกปุ่ม โดยที่ยังกดปุ่ม shift ค้างอยู่ 5. จากนั้นให้กดลูกศรชี้บนหรือชี้ลงล่างเพื่อทำการเลื่อนตามใจชอบ ซึ่งวิธีนี้ นอกจากจะใช้แก้ปัญหาสระหรือวรรณยุกต์ลอยได้แล้ว ยังสามารถใช้กับตัวอักษรได้อีกด้วย
  sarinya.k
 • การใส่ Icon ใน Linkbutton :asp February 28, 2019
  asp:Linkbutton นั้นเป็นปุ่มเครื่องมือที่ติดตั้งมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานใน Visual Studio ซึ่งจะแตกต่างจาก asp:Button ปกตินั่นคือ asp:Linkbutton นั้นจะสามารถใส่รูปหรือไอคอนลงไปในปุ่มได้ ตัวอย่างการใส่ Icon ใน asp:Linkbutton นำ CDN ของ Framework ที่จะใช้ มาใส่ไว้ที่ส่วน Header ของเว็บไซต์ ในตัวอย่างจะใช้ Icon Font awesome  สร้างปุ่ม Linkbutton [crayon-5cc21a553fa96814578554/]   เลือกไอคอนที่ต้องการใช้จาก Icon Font awesome จากนั้นนำมาวางใน asp:Linkbutton [crayon-5cc21a553fa9c521872535/] จากนั้นจึงจะได้ปุ่มที่มีไอคอน
  chatchai
 • การSet ค่าใน Report ตามที่เราต้องการ Devexpress XtraReport February 28, 2019
  . ให้เราสร้าง XtraReport  และจัดให้เรียบร้อย 2. ให้เราทำการตั้งชื่อ ตัวแปลของเรา 3. จากนั้นเราไปที่ Code Behide ของ XtraReport   โดยในตอนแรก ตัวแปลของเรายังเป็น Private ให้เราปรับเป็น Public 4. เป็นขั้นตอนของการ Set ตัวแปลลง คือ  ให้เรา new Obj ของหน้า Report  เราจึงจะเห็นตัวแปลใน Class นั้น และเราสามารถเอาไปเทียบตัวแปลได้ดังในรูป
  jirayut.l
 • การลบ kernel เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ /boot เต็ม February 14, 2019
  เช็คพื้นที่ โดยใช้คำสั่ง df-h ทำการลบ kernel เก่า โดยใช้คำสั่ง apt autoremove –purge
  nopphanan.n
 • แนะนำ Plugin WordPress รับมือ Error 404 หรือการเปลี่ยนแปลง URL February 1, 2019
  เป็นปกติเมื่อเปิดเว็บไซต์ (WordPress) มาระยะเวลาหนึ่ง มักจะมีการเปลี่ยนแปลง URL ของ Post, Page หรือแม้แต่ไฟล์ Media ต่าง ๆ เสมอ เช่น เปลี่ยนจากเดิม URL ของ Post จาก /some-title เป็น /some-new-title จากไฟล์รูปภาพเดิมที่เคยมีถูกลบ หรือเปลี่ยนเป็นไฟล์รูปภาพใหม่ (URL รูปภาพเปลี่ยน) URL เว็บไซต์ถูกเปลี่ยน เช่นจาก abc.com/2019 เป็น abc.com เฉย ๆ ทั้งหมดนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง URL ผลที่ตามมาคือ ถ้ายังมีการนำ URL เก่าไปใช้ในเว็บไซต์อื่น เวลาคลิกเข้าที่ URL เก่าก็จะไม่พบหน้าที่ต้องการหา หรือ Error 404 (not found) นอกจากนั้นจะส่งผลเสียต่อ SEO อีกด้วย (Google มองว่าเป็น Dead […]
  pamok.r