ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบโครงการสอบ IT Certificate

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากร

 1. เป็นใบเบิกทางในการทำงาน เพราะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ถือว่าเป็นผู้ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
 2. สร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับอาจารย์และบุคลากรในการสมัครงาน
 3. ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

วิชาที่สามารถสมัครสอบได้

  1. IC3 Spark จำนวน 21 คน กำหนดสอบ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.
  2. Adobe Certified Associate Certification จำนวน 10 คน (เต็ม) กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
  3. Entrepreneurship and Small Business Certification จำนวน 7 คน
  4. Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.
  5. Microsoft Associate Certification กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

การรับสมัคร

 • อาจารย์และบุคลากรที่ต้องการสอบ สามารถ แจ้งชื่อไปยัง  email : software@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สิ่งที่อาจารย์และบุคลากรจะได้รับ

 • ชุดฝึกฝนในการสอบ (GMetrix)  สามารถใช้งานได้ 10 ครั้ง/คน
 • สิทธิ์ในการสอบรายวิชาที่สมัคร

กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

 • ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2562
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ (ตึกสีเหลืองทอง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือ email : software@rmutp.ac.th