ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีวัตถุประสงค์ยกย่องอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ใช้นวัตกรรมทางดิจิทัล  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น  ประจำปี 2562  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดในสมัครได้ที่นี่

เนื้อหาด้าน

  1. สื่อการเรียนการสอน
  2. ผู้มีสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น

การรับสมัคร

  • สามารถส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก ตามใบสมัคร แจ้งชื่อมาทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เอกสารเพิ่มเติมคลิกเปิดอ่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ หมายเลขติดต่อ 02-665-377 ต่อ 8988