บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
Slider

Microsoft Volume Licensing

 

มหาวิทยาลัยจัดหา Software  Microsoft ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานไว้บริการอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  โดยบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะติดตั้งโปรแกรม
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ Download โปรแกรมได้ที่  Microsoft Volume Licensing RMUTP
เข้าใช้งานด้วย user  และ password เดียวกับที่เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย
Software ที่ให้บริการ download ได้มีดังนี้

Microsoft Office 365

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.พระนคร ทุกคนมีสิทธิใช้ Office365 ได้ฟรี สามารถใช้งาน Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Microsoft Teams รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในห้องเรียนอื่น ๆ  ผู้ใช้เข้าใช้งานด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ.อักษรตัวแรกของนามสกุล@o365.rmutp.ac.th  เช่น username : thanapa.t@o365.rmutp.ac.th  และ password : เลขบัตรประชาชน  หรือ รหัสที่ใช้เข้า internet ของมหาวิทยาลัย จะรอช้าอยู่ใย กดใช้งานเลย...Office.com
หากไม่เข้าใจดูที่นี่ก่อนก็ได้ วิธีการใช้งาน RMUTP Officehttps://www.office.com

Microsoft Azure

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกคนสามารถใช้งาน Microsoft Azure ได้ โดยมี software  และ templates  ให้เลือกใช้ได้ฟรีมากมาย อาทิเช่น Visual studio code, Visual studio community 2019, Machine Learning Server 9.4.7 for Windows, Visual studio 2019 for Mac, Windows Server 2019,  Pluralsight, WintellectNow, SQL server 2017 Developer

วิธีการเข้าใช้งาน https://azureforeducation.microsoft.com/devtools   กด Sign In ระบบจะให้ทำการ versify code เลือกประเทศ และใส่เบอร์โทรศัพท์ กด Text me  โทรศัพท์จะได้รับ code ที่ระบบส่งมาให้และนำไปกรอกในหน้าเว็ป

จากนั้นจะสามารถเข้าไปดูได้ว่า Azure Dev มี learning resources ให้จัดเป็น 3 กลุ่ม คือ Software, Learning และ Templates มีสาระประโยชน์มากมาย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์

หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลุ่ม software@rmutp.ac.th  หรือ โทร.6764

Adobe Creative Cloud

 

Creative Cloud คือ ชุดของโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้งานบน Windows และ macOS
รวมถึงบริการต่าง ๆ ในการจัดการภาพถ่าย, ภาพเคลื่อนไหว, การออกแบบ, เว็ปไซต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้คุณสามารถนำแนวคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ ไปทำงาน
ร่วมกับ Photoshop บน iPad ได้ด้วย อีกทั้งการวาดรูป และการทำสีด้วย Fresco และการออกแบบด้วย 3D และ AR ก็สามารถทำได้
มาร่วมสร้างสรรค์บางสิ่งที่ดีกว่าด้วยกัน อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ มทร.พระนคร Download ได้แล้ววันนี้ด้วย email ของมหาวิทยาลัย  @rmutp.ac.th

arcobat
ps
ill
id
dream
audi
ani
after
speed
premier
lr
prelude
fl
br
en

Adobe license

มหาวิทยาลัยจัดให้บริการโปรแกรม Adobe Creative Cloud  ติดตั้งให้แก่คณะเพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอน  นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้โปรแกรมได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะทุกคณะ   และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์  หากอาจารย์ท่านใดสนใจจะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนของคณะ  สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ที่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อกลุ่ม software@rmutp.ac.th

โปรแกรม  Adobe ที่จะได้รับเมื่อติดตั้งแบบเต็มจำนวนประกอบด้วย Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Bridge, Acrobat DC, Lightroom Classic, Dreamweaver, Animate CC, Character Animator, Audition, Media Encore, InCopy, Prelude, Fuse, Fireworks, Scout, Flash Builder Premium

Software ที่มี

Matlab, Proteus, RapidMiner Radoop, SOLIDWORKS®, LabVIEW

ผู้สนใจติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

กราฟแสดงจำนวนการใช้งาน Adobe device license จำแนกตามหน่วยงาน