ความพึงพอใจในการใช้บริการ
Slider

ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี 2562

สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี 2561

สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)