ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ Adobe Creative Cloud

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์  Adobe Creative Cloud สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้ในการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่ดาวน์โหลดต้องมีอีเมลของมหาวิทยาลัย (@rmutp.ac.th) และทำการ sign in ไว้ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่   โปรแกรม Adobe Creative Cloud 

การติดตั้งโปรแกรม Adobe Creative Cloud

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งที่เป็นไฟล์ .zip จาก Google Drive
  • ผู้ที่ดาวน์โหลด จำเป็นต้องมีอีเมลของมหาวิทยาลัย (@rmutp.ac.th)
  • ต้อง Sign in ไว้ด้วย จึงจะสามารถดาวน์โหลดได้
 2. แตกไฟล์ .zip เพื่อติดตั้ง ไฟล์ติดตั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์ build
  • สำหรับ Windows  ให้คลิกที่ไฟล์ setup.exe
  • สำหรับ macOS ให้คลิกที่ไฟล์ Install.pkg
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ Sign in เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมของ Adobe
  • เลือก Acount แบบ Company or School Acount แล้วใส่อีเมลมหาวิทยาลัยของผู้ใช้งาน
  • เมื่อ Sign in ไว้แล้ว หากเปิดโปรแกรมอื่นของ Adobe จะสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง Sign in อีกครั้ง
 4. หากต้องการออกจากระบบ ให้ไปที่เมนู  Help แล้วเลือก Sign out

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email :  software@rmutp.ac.th

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764