รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์ (เต็มแล้วค่ะ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเว็ปไซต์ของตนเองได้ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็น Digital University สวส. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google Site กำหนดอบรมวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3  จำนวน 52 คน  Continue Reading →

ใช้งาน Gmail ด้วย shift + /

สำหรับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์คงไม่มีใครไม่รู้จัก Gmail เว็บไซต์ที่บริการฟรีอีเมลที่ใหญ่ที่สุด สำหรับ Gmail นั้นการใช้งานปกติก็จะใช้ง่ายอยู่แล้วมีทั้งเมนูไทยและอังกฤษ ซึ่งในความเป็นจริง บางท่านอาจจะไม่ทราบว่า การใช้งานในหน้าเว็บ Gmail นั้นก็ยังสามารถใช้งานเป็นแบบคีย์ลัดหรือที่เรียกว่า Shortcut ได้อีก เพื่อจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ไม่ต้องละมือจากคีย์บอร์ดเพื่อไปคลิกเมาส์ คุณสามารถดูรายการคำสั่งในการใช้ Shortcut แต่ละตัวด้วยคีย์ Shift + / เมื่ออยู่ที่หน้าเว็บ Gmail เพื่อดูว่าคำสั่งแต่ละตัวใช้ทำอะไรได้บ้าง คำสั่งต่างๆมีดังนี้ Shortcut Key Definition Action c Compose Allows Continue Reading →