รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site […]

ใช้งาน Gmail ด้วย shift + /

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์คงไม่มีใครไม่รู้จัก Gmail เว็บไซต์ที่บริการฟรีอีเมลที่ใหญ่ที่สุด สำหรับ Gmail นั้นการใช้งานปกติก็จะใช้ง่ายอยู่แล้วมีทั้งเมนูไทยและอังกฤษ […]