โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมสัมมนาในที่ 20-23  พฤศจิกายน 2557 จำนวน 4 วัน 3 คืน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่พัก กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Kuiburi Hotel and Resort) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯส่งรายชื่อ confirm ใน comments. ได้เลยครับ วันเดินทาง 20 – 23 พฤศจิกายน 2557 Continue Reading →