บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
Slider

Microsoft Volume Licensing

มหาวิทยาลัยจัดหา Software ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานไว้บริการอาจารย์ และบุคลากร ที่เป็น  Volume License ของ Microsoft  บุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ Download ได้ที่  Microsoft Volume Licensing RMUTP  เข้าใช้งานด้วย user  และ password  (user password ในการเข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย)

.     รายการ Software ที่ให้ download

  • Microsoft Office 2016 (64 Bit)
  • Microsoft Office 2016 (32 Bit)
  • Windows 10 pro (64 Bit)
  • Windows 10 pro (32 Bit)
  • Windows 8.1 pro (64 Bit)
  • Windows 8.1 pro (32 Bit)
  • Microsoft Office 2013 (64 Bit)
  • Microsoft Office 2013 (32 Bit)

Microsoft Office 365

นักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกคนมีสิทธิใช้ Office 365 ได้ฟรี (มหาวิทยาลัยซื้อให้ package A1) สามารถใช้งาน Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Microsoft Teams รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในห้องเรียนอื่น ๆ  ผู้ใช้เข้าใช้ได้ด้วย RMUTP Passport  เช่น username : thanapa.t@rmutp.ac.th  และ password : เลขบัตรประชาชน  ...จะรอช้าอยู่ใย กดใช้งานเลย...Office.com  หากไม่เข้าใจดูที่นี่ก่อนก็ได้ วิธีการใช้งาน RMUTP Office
Office 365 ต่างจาก Office ปกติอย่างไร ?...

word
excel
powerp
access
note
out
publish
drive
team
share
sway
powerApp
flow
flow
stream
Bi

Microsoft Azure

นักศึกษา อาจารย์ ทุกคนสามารถใช้งาน Microsoft Azure ได้ที่
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
กด Sign In ใส่  user  เช่น  thanapa.t@o365.rmutp.ac.th และ password : รหัสบัตรประชาชน

Software ใน Microsoft Azure ที่ท่านสามารถใช้งานได้มีมากมาย อาทิเช่น SQL Server 2016 Enterprise, SQL Server 2017 Web, Visio Professional 2019, Visual Studio Enterprise 2019, Windows Server 2019, Machine Learning Server 9.3.0 for Windows, Visual Studio Code, Project Professional 2019, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, Skype for Business Server 2019, Windows 10 IoT Core, Windows 10 Mobile, Windows 10 Software Development Kit เป็นต้น

การใช้งานเมื่อท่านเข้าไปที่หน้า Home ของ Microsoft Azure แล้วในช่อง Search resources ใส่คำว่า 'edu' จะได้หน้า Home > Education - Software   เลือกกดคำว่า  Software  จะมีรายการ software ให้เลือก download ศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่นี่

หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลุ่ม software@rmutp.ac.th  หรือ โทร.6764

Adobe license

มหาวิทยาลัยจัดให้บริการโปรแกรม Adobe Creative Cloud  แก่คณะเพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอน ขณะนี้ สวส.ประสานงานกับคณะติดตั้งโปรแกรม Adobe ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะแล้ว  อาจารย์ท่านใดต้องการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนของคณะ  สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ที่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อกลุ่ม software@rmutp.ac.th

โปรแกรม  Adobe ที่จะได้รับเมื่อติดตั้งแบบเต็มจำนวนประกอบด้วย Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Bridge, Acrobat DC, Lightroom Classic, Dreamweaver, Animate CC, Character Animator, Audition, Media Encore, InCopy, Prelude, Fuse, Fireworks, Scout, Flash Builder Premium

arcobat
ps
ill
id
dream
audi
ani
after
speed
premier
lr
prelude
fl
br
en
กราฟแสดงการใช้งาน Adobe license จำแนกตามหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562

กราฟแสดงอัตราการใช้งาน Adobe license

Software แบ่งกันใช้

Matlap, Linux, Mac OS, Proteus
Xcode, Python IDE, RapidMiner Radoop, SOLIDWORKS®
LabVIEW, Cisco Packet Tracer, Huawei eNSP,

WireShark, VM Ware Workstation,
Quartus FPGA, Arduino IDE, Hadoop

ผู้สนใจขอใช้โปรแกรม ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์กร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร.4183, 4184, 4185