คลังความรู้ ระบบงานห้องสมุด

การพิมพ์บาร์โคด การเพิ่มรายการ และการทำลาเบล ห้องสมุด

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง

1. เริ่มจากเปิดโปรแกรม WALAI ไปที่การจัดทำรายการ ไปที่ จัดพิมพ์ลาเบล

2. ทำการเลือกขนาดเป็น 100% เอาเมาส์คลิกที่พื้นสีขาว ตั้งค่าตัวหนังสือเป็น Angsana new ขนาดตัวหนังสือ16 จุด จัดกึ่งกลาง คลิกที่ใช้รูปแบบนี้ทั้งหมด ดับเบิลคลิกที่ช่องสีขาว จะมีหน้าต่างใส่ลาเบลขึ้นมา

3. ทำการพิมพ์ลาเบล เพื่อความรวดเร็ว เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้กดปุ่ม Tab ที่คีย์บอร์ดด้านซ้าย และกด Enter แทนการใช้เมาส์คลิกที่ตกลง จะเร็วกว่า

4. ถ้ามีลาเบลซํ้าเปลี่ยนแต่เลขฉบับ ให้ทำการคลุมในส่วนที่พิมพ์ลาเบลทั้งหมด คลิกขวาเลือกก็อบปี้หรือกด Ctrl+C ที่คีย์บอร์ดต่อไป ดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างสีขาว ทำการวางโดยคลิกขวาในหน้าต่างพิมพ์ลาเบล เลือก Paste หรือกด Ctrl+V ทำการเปลี่ยนเลขฉบับ

5.เมื่อพิมพ์เสร็จครบตามจำนวนให้กดที่รูปเครื่องปริ้น เพื่อทำการปริ้น และนำมาแปะที่สันหนังสือให้เรียบร้อย

ภาพการปฏิบัติงาน KM ในหัวข้อเรื่อง “การทำลาเบล” ปฏิบัติงาน KM โดย นาย ทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์

การพิมพ์บาร์โคด การเพิ่มรายการ และการทำลาเบล ห้องสมุด.pdf