ใช้งาน Gmail ด้วย shift + /

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์คงไม่มีใครไม่รู้จัก Gmail เว็บไซต์ที่บริการฟรีอีเมลที่ใหญ่ที่สุด สำหรับ Gmail นั้นการใช้งานปกติก็จะใช้ง่ายอยู่แล้วมีทั้งเมนูไทยและอังกฤษ […]

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฎิบัติงานในศูนย์ต่าง […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนการสอนผ่านระบบ Video conference

Posted 1 CommentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถขอทดลองใช้งานระบบ Video Conference ได้ที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถระดับสากล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองมาตารฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ประจำปี 2553-2554 จำนวน 6 […]

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 […]

โครงการบริการทางวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Locolize

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการทางวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Locolize ระดับมัธยมศึกษา สพฐ. เข้าชมรายละเอียดได้ที่ […]