ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฎิบัติงานในศูนย์ต่าง […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนการสอนผ่านระบบ Video conference

Posted 1 CommentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถขอทดลองใช้งานระบบ Video Conference ได้ที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถระดับสากล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองมาตารฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ประจำปี 2553-2554 จำนวน 6 […]

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 […]

โครงการบริการทางวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Locolize

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการทางวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Locolize ระดับมัธยมศึกษา สพฐ. เข้าชมรายละเอียดได้ที่ […]