แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้าน IT

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้าน IT สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.พระนคร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง […]