ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนกันยายน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน […]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 […]

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ นิวัตร  จารุวาระกูล […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนสิงหาคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนกรกฎาคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม […]