บุคลกรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 13  ประจำเดือน กรกฎาคม […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุยายน 2556

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 12  ประจำเดือน มิถุนายน […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 11  ประจำเดือน พฤษาคม […]

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มาศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2556

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 10  ประจำเดือน เมษายน […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2556

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มีนาคม […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

Posted Posted in โครงการอบรม

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนธันวาคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนธันวาคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนพฤศจิกายน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน […]

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนตุลาคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม […]

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน […]