หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Digital Transformation for Digital University วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทเวศร์

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์ (เต็มแล้วค่ะ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 3-4 ฝึกอบรม CompTIA IT Fundamentals เดือน มิย-กค. 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

แนะนำเว็บไซต์ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

Update บัตรนักศึกษาใน Study Life ได้แล้ววันนี้!

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

แบบประเมินการอบรม Cisco Networking Academy NetRiders

หลักสูตรทบทวน Google for Education ประจำสัปดาห์

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับบุคลากรทุกระดับ ปี 2560

แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้าน IT

แจ้งย้ายสำนักงานและเบอร์โทรศัพท์สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์ (ตึกใหม่)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารเอนกประสงค์ “อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559