ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถศึกษาแนวทางในการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่เว็บไซต์

http://arit.rmutp.ac.th/graduate/