ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครู และนักศึกษาระดับโรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู และนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ