เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 อัตรา กองนโยบายและแผน  1 อัตรา กองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

One thought on “เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

  1. sparkasse mastercard sperren nummer

    There a finicky stove even my bush buddy faield this weekend the wood was just still wet and couldn’t get it to burn. If I would have processed it things would have probably went well. Tip use small less than pencil size sticks on top to get the thing going from the top. Also the soot on the pot will speed up boil time tremendously

Leave a Reply

Your email address will not be published.